مرکز خدمات آدین نمایندگی رسمی تعمیرات لوازم خانگی بوش

مرکز خدمات آدین نمایندگی رسمی تعمیرات لوازم خانگی بوش

شماره های تماس مرکز خدمات آدین
021-26703206 _ 021-26703208
021-86126974 _ 021-86126815

ارور های یخچال فریزر بوش

دلیل سرد نکردن یخچال

ارور  F3 یخچال بوش

ارور دلیل ارور
F3 دیفراست بیش از حد طولانی انجام شده.

رفع عیب ارور F3 یخچال بوش:

 1. المنت دیفراست، ترموفیز و ترمودیسک را بررسی نموده .
 2. سنسور دیفراست و برد الکترونیکی یخچال را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور R1 یخچال بوش

ارور علت ارور
R1 ارور دادن مکرر یخچال

رفع عیب ارور r1 یخچال بوش :

 1. مقاومت سنسور محیطی یخچال بوش را اندازه گیری نمایید در صورت نیاز سنسور را تعویض کنید.

ارور D1 یخچال بوش

ارور علت ارور
d1 خطا دادن سنسور دیفراست

عیب یابی ارور d1 یخچال بوش :

 1. مقاومت سنسور دیفراست را اندازه گیری نمایید.
 2. سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
 3. احتمال دارد خرابی از مدار برد دستگاه باشد.
 4. می توانید برد الکترونیکی را در صورت نیاز تعمیر کنید.

ارور DR یخچال بوش

ارور علت ارور
dr علت معیوب شدن کلید درب یخچال .

عیب یابی ارور dr یخچال بوش:

 1. کلید درب یخچال بوش تعویض شود.

ارورهای یخچال فریزر بوش

نمایندگی بوش

شماره های تماس مرکز خدمات آدین
021-26703206 _ 021-26703208
021-86126974 _ 021-86126815

ارور DF یخچال بوش

ارور علت ارور
df اشکال در کلید فریزر

عیب یابی ارور df یخچال بوش:

 1. دکمه یا کلید درب فریزر را تعویض گردد.

ارور E01 یخچال بوش

ارور علت ارور
E01 معیوب شدن سنسور دمای

علت ارور E01 یخچال بوش:

 1. سیم هایی که به سنسور دمای یخچال متصل هستند، بررسی کنید.
 2. سنسور دمای محفظه یخچال را تعویض کنید.

ارور E02 یخچال بوش

ارور علت ارور
E02 حسگر دمای محفظه فریزر معیوب است.

دلیل E02 یخچال بوش:

 1. حسگر دمای محفظه فریزر را جایگزین کنید.

ارور E03 یخچال بوش

ارور علت ارور
E03 سنسور دمای محفظه کشوی یخچال خراب است.

رفع ارور E03 یخچال بوش :

 1. اگر سیم کشی درست بود، سنسور درجه حرارت کشویی را تعویض نمایید.

ارور E05 یخچال بوش

ارور علت ارور
E05 اشکال در سنسور دما دیفراست یخچال

رفع ارور E05 یخچال بوش :

 1. سنسور دمای دیفراست را تعویض نمایید.

ارور E10 یخچال بوش

ارور علت ارور
E10 ماژول اصلی کنترل خراب شده است.

رفع ارور E10 یخچال بوش :

 1. ماژول اصلی کنترل یخچال بوش را تعویض نمایید.

ارورهای یخچال فریزر بوش

ارور E11 یخچال بوش

ارور علت ارور
E11 ایراد در ماژول کنترل دیسپلی است.

رفع ارور E11 یخچال بوش:

 1. ایراد از ماژول کنترل دیسپلی می باشد.

ارور E15 یخچال بوش

ارور علت ارور
E15 سنسور دمای محیط یخچال ایراد پیدا کرده است.

رفع ارور E15 یخچال بوش:

 1. سنسور دمای محیط یخچال ایراد دارد.
 2. سنسور دمای یخچال را تعویض نمایید.

ارور E20 یخچال بوش

ارور علت ارور
E20 نشان دهنده ایراد در ارتباط بین ماژول صفحه نمایش و برد کنترل اصلی یخچال است.

رفع ارور E20 یخچال بوش:

 1. نشان دهنده ایراد در ارتباط بین ماژول صفحه نمایش و برد کنترل اصلی یخچال است.
 2. سیم های اتصال را باید بررسی کنید.
 3. در صورت نیاز آنها را رفع عیب و یا جایگزین نمایید.
 4. منبع را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 5. برد الکترونیکی را نیز بررسی کنید و در صورت نیاز به تعمیر آن بپردازید.

ارورE21 یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
E21 ایراد در ارتباط بین ماژول صفحه نمایش و برد کنترل یخ ساز و آب سرد کن یخچال بوش است.

رفع ارور E21 یخچال بوش:

 1. سیم های اتصال را باید بررسی کنید.
 2. در صورت نیاز آنها را رفع عیب و یا جایگزین نمایید.

ارور های یخچال فریزر ساید بای ساید بوش

ارور F1 یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
F1
 1. سنسور دیفراست
 2. همچنین خراب شدن سنسور محیطی

رفع ارور F1 یخچال ساید بای ساید بوش :

 1. در ابتدا سیم های متصل به سنسور بررسی شود.
 2. در صورتی که سیم ها متصل بودند، مقدار مقاومت اندازه گیری  و تعویض گردد.

ارور r1 یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
r1 عملکرد نادرست و خطا دادن سنسور قسمت یخچال بوش

رفع ارور  r1 یخچال ساید بای ساید بوش :

 1. مقاومت سنسور یخچال اندازه گیری گردد.
 2. سیم های متصل به آن هم بررسی گردد.

ارور  RT یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
RT خراب شدن سنسور محیطی

رفع ارور RT یخچال ساید بای ساید بوش :

 1. مقاومت سنسور محیطی اندازه گیری و تعویض گردد.

ارور 1E یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
1E این خطا ناشی از قطعی سنسور یخساز یخچال می باشد.

رفع ارور 1E یخچال ساید بای ساید بوش :

 1. بررسی سیم های متصل به سنسور و در نهایت تعویض سنسور یخساز.

نمایندگی بوش

شماره های تماس مرکز خدمات آدین
021-26703206 _ 021-26703208
021-86126974 _ 021-86126815

ارور EF یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
EF خطا در سیستم سنسور شمارنده آب

رفع ارور EF یخچال بوش :

 1. لوله آب ورودی یخچال را بررسی کنید.
 2. فیلتر آب یخچال را بررسی کنید.

ارور ET یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
ET اشکال در کلید یخساز یخچال

رفع ارور ET یخچال بوش :

 1. یخساز یخچال را مورد بررسی قرار دهید.

ارور EU یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
EU کلید روشن و خاموش کردن یخساز یخچال ایراد دارد.

رفع ارور EU یخچال بوش :

 1. بررسی سیم های متصل به یخ ساز و کنترل آنها
 2. در نهایت تعویض دکمه یخساز

ارور ES یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
ES خراب و معیوب شدن کلید یخ ریز یخچال

رفع ارور ES یخچال بوش :

 1. محفظه یخساز و یخ ریز یخچال را بررسی نمایید.
 2. در نهایت کلید یخ ریز تعویض شود.

ارور Ea یخچال ساید بای ساید بوش

ارور علت ارور
Ea موتور تایم یخساز یخچال دچار خرابی شده است.

رفع ارور Ea یخچال بوش :

 1. موتور یخساز یخچال را تعویض نمایید.

ارور Eg یخچال فریزر بوش

ارور علت ارور
Eg خراب شدن شیر برقی یخچال

رفع ارور Eg یخچال بوش :

 1. شیر برقی یخچال را تعویض نمایید.

اطلاعات تماس ما

شماره های تماس با مجموعه

021-26703206

021-26703208

021-86126815

021-86126974

تماس اضطراری

021-26703211

آدرس مجموعه

تهران،میدان هفت حوض خیابان جانبازان شرقی پلاک 550

شبکه های اجتماعی

1